028 Surah Al-Qasas – سورۃ القصص

تفسیر معارف القرآن اردو صوتی

Tafseer e MaarifulQuran Urdu Audio

آیت نمبر 01 تا 28 – Ayat No 01 to 28


آیت نمبر 29 تا 60 – Ayat No 29 to 60


آیت نمبر 61 تا 88 – Ayat No 61 to 88


Facebook Comments

Comments are closed.